Lainsäädäntö

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE – TUULIVOIMAKUNTIEN KUNNANJOHTAJIEN VERKOSTON ESTEELLISYYS

29.11.2022

Tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) on näkyvä vaikuttaja, jonka pauloihin ovat jääneet niin poliitikot, virkamiehet kuin lukuisat kuntapäättäjät. Parantaakseen vaikutusmahdollisuuksiaan STY ajaa jäsentensä etua näkyvästi myös Kuntaliiton ja tuulivoimakuntien avulla.

STY:n aloitteesta Kuntaliiton järjestämillä kuntamarkkinoilla perustettiin 14.9.2022 tuulivoimakuntien kunnanjohtajien verkosto, jonka virallisena tavoitteena on tuulivoimakuntien yhteisen edunvalvonnan ja tiedon jakamisen lisäksi oikaista vääriä uskomuksia ja edistää tuulivoimainvestointien nykyistä tasaisempaa sijoittumista Suomessa. Verkostoa oli perustamassa kuusitoista kuntajohtajaa, joidenka kaikkien henkilöllisyyttä ei ole paljastettu.

Verkoston puheenjohtajaksi valittu Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala on taustoittanut julkisuuteen verkoston tarpeellisuutta seuraavasti: ”Yhtenäisenä verkostona tuulivoimakunnilla on suuremmat muskelit vaikuttaa tuulivoimatuotantoon liittyviin merkittävimpiin edunvalvontakysymyksiin. Siksi tällainen verkosto on erinomaisen tarpeellinen. Kiitän Suomen Tuulivoimayhdistystä toiminnan alkuaskeleiden fasilitoinnista”.

Käytännössä STY pyrkii ohjaamaan kunnallista päätöksentekoa tuulivoimaan liittyvissä asioissa. Tuulivoimakuntien verkostoon kuuluminen vaarantaa virkamiehen riippumattomuuden ja puolueettomuuden. Koska virkamies käyttää työssään julkista valtaa, hänellä on ehdoton velvoite noudattaa lakia sekä toimia puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti.

Kuntajohtajan tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, taloutta sekä muuta toimintaa kunnanhallituksen alaisena kuntalain 24 §:n mukaisesti. Kuntajohtajien kuuluminen STY:n luomaan organisaatioon on siten kyseenalainen myös esteellisyysnäkökulmasta. Edunvalvontajärjestönä STY:n tehtävä on edistää jäsenyritystensä etua eikä ole perusteltua, että kuntajohtajat verkoston jäseninä ovat toteuttamassa yhdistyksen jäsenkunnan tavoitteita.

Pelastetaan Suomen Luonto Ry on tehnyt oikeuskanslerille kantelun 1.11.2022 tuulivoimakuntien kunnanjohtajien verkostosta.

Kantelun löydät tästä: Lue PDF

Kantelun liite

Jaa somessa