ajankohtaista

PSL lausunto Ympäristoministerion Tuulivoimaoppaan luonnoksesta 12.9.2023

Posted on

20.9.2023 Ympäristöministeriö on päivittämässä tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaa ohjeistustaan. Moniko tuulivoimarakentamiseen liittyviä asioita seuraava oli tietoinen YM palautepyynnöstä – jota ei ollut laitettu Lausuntopyynnot.fi-sivuille? PSL Ry ei ollut alkuperäisellä lähetelistalla, eikä saanut tietoa lausuntopyynnöstä kuin muutama päivä ennen määräaikaa. Kommenttipyyntö tuulivoimarakentamisen suunnittelu oppaan päivitysluonnoksesta Dnro VN Liite Maisema yhteisvaikutukset K-S copy TUULIVOIMAOIDEN […]