ajankohtaistaLainsäädäntö

PSL lausunto Ympäristoministerion Tuulivoimaoppaan luonnoksesta 12.9.2023

20.9.2023

Ympäristöministeriö on päivittämässä tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaa ohjeistustaan.

Moniko tuulivoimarakentamiseen liittyviä asioita seuraava oli tietoinen YM palautepyynnöstä – jota ei ollut laitettu Lausuntopyynnot.fi-sivuille? PSL Ry ei ollut alkuperäisellä lähetelistalla, eikä saanut tietoa lausuntopyynnöstä kuin muutama päivä ennen määräaikaa.

Jaa somessa