Tuulivoiman puhtaus

Yksitoista ulkomaisessa omistuksessa olevaa tuulivoimayhtiötä kosiskelee Suomen eduskuntaa ja kuntapäättäjiä pelaamaan kortit oikein – tuulivoimayhtiöille

03.04.2023

Tässä esimerkki tuulivoimayhtiöiden mainoksista, joilla kosiskellaan luonnollisesti hallitusneuvottelijoita ja kuntapäättäjiä – asia verhotaan Suomen kansalliseksi eduksi.

Mainos on laadittu etujärjestö STY:n viestinnästä ja edunvalvonnasta vastaavan saksalaisen ABO Wind yhtiön toimitusjohtajan Aapo Koivuniemen johdolla. Saksalaiset yhtiöt ovatkin yliedustettuina tällä 11 yhtiön listalla. Mainoksen yhtiöt ovat ulkomaisessa omistuksessa, myös Taalerin tuulivoimarahasto.

Mainoksessaan yhtiöt väittävät tuulivoimalla tuotetun sähkön olevan päästötöntä – tämä ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa.

Kaikilla energiamuodoilla on ympäristövaikutuksia ja ne vievät maa-alaa. Mikään energiamuoto ei ole päästötön. Eikö Suomessa ole kielletty mainostaa valheellisin perustein?

Tuulivoiman elinkaaripäästöt ovat itse asiassa korkeammat kuin ydinvoiman, kuten alla olevasta teknologiavertailun diasta selviää (otsikko: hiilipäästöt & hiilineutraalius).

Vertailevan tutkimuksen mukaan ydinvoima vie energiamuodoista myös vähiten pinta-alaa, n. 0.3 m2 per tuotettu MWh (dia: maankäyttö/tuotettu energiayksikkö).

Maatuulivoima sen sijaan vie kohteesta riippuen hyvin paljon pinta-alaa, 8.4-247 m2 per tuotettu MWh.

Tuulivoimahankkeet ovatkin vaikutuksiltaan laajalle levittäytyviä teollisuusalueita.

Jokainen maatuulivoimala vie vähintään 8 hehtaaria pinta-alaa, yleensä metsää, perustuksineen, huoltoalueineen ja -teineen, ja liityntälinjoineen. Lisäksi tulee huomioida tuhansien km kantaverkko, joka joudutaan rakentamaan hajautetun tuulivoiman vuoksi. https://pelastetaansuomenluonto.fi/…/Naemmeko-metsaa-puilta…

’Näemmekö metsää puilta …’ laskelmien mukaan, yksi tuulivoimala vaatii noin 137 ha tilaa. Helsingin Yliopiston elinympäristö-tutkimuksen mukaan tuulivoimalan tilan tarve on jopa tätä suurempi (34 ha/MW), jolloin 6 MW:n voimala vaikuttaisi jo 204 hehtaariin.

Energiapolitiikkaa tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, huomioiden vaikutukset ihmisiin, luontoon, ja veronmaksajiin. Siitäkin huolimatta, että STY ja nämä 11 tuulivoimayhtiötä väittävät mustaa valkoiseksi.

Hiilipäästöt & hiilineutraus – teknologiavertailun perusteella tuulivoimalan elinkaaripäästöt korkeammat kuin ydinvoiman

Jaa somessa