Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kantelu oikeuskanslerille – Tuulivoimakuntien kunnanjohtajien verkoston esteellisyys

Tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) on näkyvä vaikuttaja, jonka pauloihin ovat jääneet niin poliitikot, virkamiehet kuin lukuisat kuntapäättäjät. Parantaakseen vaikutusmahdollisuuksiaan STY ajaa jäsentensä etua näkyvästi myös Kuntaliiton ja tuulivoimakuntien avulla.

Pelastetaan Suomen Luonto Ry on tehnyt oikeuskanslerille kantelun 1.11.2022 tuulivoimakuntien kunnanjohtajien verkostosta.

Lue kirjoitus

Pitävätkö maailmanlaajuisen energiasiirtymän aikataulu ja tavoitteet – ja mitä se tarkoittaa Suomelle

Maailmanlaajuisen energia- ja inflaatiokriisin vallitessa monet maat ovat kiristäneet tavoitteitaan energiasiirtymän suhteen. Viimeisen 200 vuoden aikana on tapahtunut lukuisia energiasiirtymiä – ne vievät runsaasti aikaa, eivätkä ole aiemmin johtaneet fossiilisten polttoaineiden ja energian kulutuksen vähenemiseen.

Lue kirjoitus

Tuleeko Suomesta Euroopan energiareservaatti?

Kanava-lehden 5/2022 artikkelissa ''Tuleeko Suomesta Euroopan energiareservaatti?'' käsitellään EU:n ja Saksan energiakäännettä, tuulivoimarakentamista ja sen kokemia haasteita. Teksti vertaa Saksan ja Suomen energiatilannetta mm. kokonaisenergian kulutusta, uusiutuvan energian, tuulivoiman ja puhtaan sähkön osuutta, sähköistymistä, ja voimalinjojen rakennustavoitteita (perustuen pääasiassa v. 2021 tilastoihin).

Kirjoitus pohtii mm. miksi Suomesta on tullut hyvin houkutteleva tuulivoiman rakennuskohde ja nostaa esille tuulivoimarakentamisen kunnianhimoiset suunnitelmat ja vaikutukset, ml metsäkadon, ekologisten käytävien rikkoutumisen ja hiilinielujen heikentymisen. Kirjoitus käsittelee mm. rakentamisen reunaehtoja ja liiketoimintamallia, joka perustuu vanhentuneeseen lainsäädäntöön (ml. mankala-periaate, maan pakkolunastus, puuttuvat haittakorvaukset, julkisrahoitteinen kantaverkko).

Nykylainsäädäntö ja käytännöt laskevat keinotekoisesti tuulivoimarakentamisen hintaa ja sallivat Suomen maaseudun, luonnon ja veronmaksajien hyväksikäytön. Keskustelu tuulivoiman eettisyydestä, epätasa-arvoisuudesta ja laaja-alaisista haittavaikutuksista on tyrehdytetty Suomessa.

Lue kirjoitus

avoimuus ja päätöksenteko

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

huoltovarmuus kuva

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

kuntalaisen näkökulma kuva

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

sähkön hinta

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

kiinteistöverotuotto kuva

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

tuulivoiman puhtaus

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

opmistus kuva

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

työllisyys

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

linnut

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

kiinteistön arvo kuva

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

pslry yhdistys

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

viitasaari seminaari

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

lainsäädäntö kuva

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

matkailu kuva

Kategoriakuvaus tulossa...

Lue artikkeleita

tuulivoimateollisuuden kuvat

Katso kuvia tuulivoimateollisuudesta

Katso kuvat