Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu osana yhdistyksen toimintaa

Luonnonsuojelutyömme keskittyy aluksi tuulivoimateollisuuden rajoittamiseen. Tuulivoimalat ovat valitettavasti vaaraksi luonnolle, vaikka niiden tarkoitus onkin suojella ilmastoa. Luonnon monimuotoisuus kärsii tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimateollisuuden aiheuttamat haitat ovat moninkertaisesti hyötyjä suuremmat.

Harva tietää, että tuulivoimaloiden lavoista irtoaa tuhansia kiloja mikromuoveja, jopa 10 % lapojen massasta voi irrota niiden lyhyen käyttöiän aikana suoraan luontoomme. Tämä vaarantaa mm. pohjavedet ja voimaloiden ympäristön monin tavoin. Maahan upotetaan tuulivoimalan perustukseksi tonneittain betonia ja rautaa, joka ruostuessaan saastuttaa pohjavedet peruuttamattomasti!

Metsää kaadetaan tuhansia hehtaareita tuulivoimaloiden sekä niistä johdettavien sähkön siirtolinjojen vuoksi. Kasvi- ja eläinkunnan lajituhot ovat valtavat.Tuulivoimaloiden lavat ovat suuri uhka linnustolle. Keski-Suomessa poikkeuksellisen laajaksi suunniteltu tuulivoimalakeskittymä vaarantaa paikallisen maakotkakannan.

Tuulivoimaloista aiheutuu monenlaisia suoria ympäristöriskejä. Suurissa voimaloissa kuluu runsaasti voiteluöljyjä, jotka voivat vuotaan lähiluontoon ja pohjavesiin. Voimaloiden lapoja voi irrota, mikä on tietysti paitsi ympäristöriski myös ihmisille hengenvaarallista.

tuulivoima luonnonsuojelu

Tuulivoimateollisuus on jo aiheuttanut tuhoisia metsäpaloja, ja niiden toistuminen on valitettavan todennäköistä.

Usein unohtuu, että tuulivoimaloiden valmistus ja kuljetus tuottavat runsaasti päästöjä. Esimerkiksi lavat tuodaan enimmäkseen Kiinasta: 90 prosenttia tuulimyllyjen turbiinien harvinaisista maametalleista on Kiinasta peräisin. Kokonaispäästöistä jopa kolmasosa syntyy ulkomailla.

Jo näiden muutamien näkökulmien perusteella tuulivoimateollisuuden aiheuttama tuho luonnon monimuotoisuudelle on sydäntäsärkevä. Vetoamme vahvasti päättäjiin: Suomeen tarvitaan kiireesti TUULIVOIMALAKI suojelemaan luontoa ja ihmisiä!