pelastetaan suomen luonto tunnus

”Pohjoisen Keski-Suomen Luonto" päivä Wilma-markkinoilla Viitasaaren torilla la 29.6

Tietoa meistä

Pelastetaan Suomen Luonto ry on syksyllä 2021 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on suojella Suomen luontoa ja erityisesti sen monimuotoisuutta.

Juuri nyt tärkein projektimme on pitää huolta, että tuulivoimaa rakennetaan Suomeen vastuullisesti, ihmisiä kuunnellen ja luontoa tuhoamatta. Pelkäämme, ettei näin ole tällä hetkellä tapahtumassa.

Massiiviseen tuulivoimarakentamiseen liittyvät haitat tulevat koskettamaan kaikkia meitä suomalaisia ennemmin tai myöhemmin, ellemme vaadi TUULIVOIMALAKIA suojaamaan luontoa ja ihmisiä niiltä.

Pelastetaan Suomen Luonto ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jossa on mukana tavallisia suomalaisia. Toimimme yhteistyössä maanomistajien, yritysten sekä muiden tahojen kanssa.

Yhdistys

Tuulivoima, uhka luonnolle ja omaisuudellesi?

Projektimme on nyt pitää huolta, että tuulivoimateollisuusalueita rakennetaan Suomeen vastuullisesti, ihmisiä kuunnellen ja luontoa tuhoamatta.

Valitettavasti näin ei tällä hetkellä ole tapahtumassa. Tuulivoimateollisuus rakentaminen on valitettavasti myös vaaraksi luonnolle, vaikka niiden tarkoitus onkin ollut suojella ilmastoa.

Projekti 1

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on eliölajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen elin nk. luonnon säilyttäminen.

Luonnonsuojelu pyrkii ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä.

Luonnonsuojelu

Ihmisen toiminnasta aiheutuu luonnontilaisen ympäristön muuttumista tai tuhoutumista, saastumista, roskaantumista, rehevöitymistä ja muista kuormittumista. Eliölajien pyynti aiheuttaa muutoksia lajitasapainoon, ja eliölajien teollinen kasvattaminen ja viljely yksipuolistavat ympäristöä.

Liity jäseneksi

Liittyessäsi Pelastetaan Suomen Luonto ry:n jäseneksi olet tukemassa tärkeiden asioiden puolesta puhumista.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki ketkä ovat kiinnostuneita Suomen luonnosta ja sen hyvinvoinnista.

Liity jäseneksi

Lahjoita

Tarvitsemme tukea toimintaamme. Voit jeesata yhdistyksemme tavoitteita yksityishenkilönä tai yrityksenä.

Halutessasi voit laittaa viestikenttään myös mihin asiaan haluat ensisijaisesti tukesi menevän.

Lahjoita

Seuraa meitä Facebookissa
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tuulivoimalat häiritsevät etenkin poroja ja lintuja – ne pitää sijoittaa harkiten - HS 18.7.2024

HS haastattelu Luken 2023 katsauksen tutkimusjohtaja Anne Tolvasesta. Kuten arvata saattaa, HS artikkelin lopussa on 'vesittävä' kommentti - ihan kuin tuhot häviäisivät sillä, että yhtiö vähän kompensoi jotain jossain muualla. Ennallistamisasetus jo yksistään tarkoittaa, että luonnonympäristöjä parannetaan, riippumatta siitä, mitä tuuliyhtiöt 'kompensoivat'. Anekauppaa ja laastaria.

Artikkeli nostot:

Tuulivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde. Luonnon ja eläinten kannalta ei ole yhdentekevää, mihin tuulvoimaloita rakennettaan.

Professori Anne Tolvanen Lukesta on ollut tekemässä tutkimuskatsausta, jossa tarkasteltiin tuulivoimaloiden vaikutuksia eläinten käytökseen.

PSL lisäys: www.luke.fi/fi/uutiset/katsaus-useat-lintu-ja-nisakasryhmat-vaistavat-tuulivoimaloita

Petolinnuille tuulivoimala voi olla kohtalokas, etenkin nuorille linnuille, sanoo professori Anne Tolvanen.

Miten eläimet suhtautuivat voimalaan?

”Suhtautuminen vaihtelee todella paljon eri lajeilla. Myös saman lajin edustajat voivat käyttäytyä tuulivoimalan lähellä eri tavalla riippuen yksilön iästä tai siitä, onko se vaikka lisääntymisvaiheessa.

Suuri osa eläimistä reagoi voimalaan siirtymällä kauemmas.

Tutkimuksessamme käytimme käsitettä siirtyminen, englanniksi displacement. Se tarkoittaa kaikkia muutoksia, jotka pienentävät populaation kokoa tuulivoima-alueella. Aikuisten ja poikasten kuolleisuus voi olla suurempaa, ja esimerkiksi kanalintujen lisääntymiseen käyttämä aika voi lyhentyä.”

Mitä lajeja tuulipuistot häiritsivät eniten?

”Yksittäisiä lajeja koskevia tutkimuksia oli hyvin vähän. Vaikka tutkittuja tapauksia oli 160, ne hajaantuivat eri lajeihin ja lajiryhmiin.

Eniten tietoa saimme poroista, joita käsiteltiin kuudessa tutkimuksessa. Tuulivoimala näytti häiritsevän niitä johdonmukaisimmin. Vaikutus ulottui jopa 15 km päähän. Suurinta se oli voimalaa rakennettaessa.

Kun tuulipuisto oli käytössä, siirtymistä oli eniten vasomisaikana. Tämä johtunee siitä, että lapojen infraäänet häiritsevät poroemon ja sen vasan välistä viestintää. Ne myös vaikeuttavat petojen havaitsemista. Toisaalta muissa tutkimuksissa on huomattu, että porot saattavat tulla kesällä tuulivoimalan lähelle, missä on vähemmän hyttysiä kuin muualla.

Lisäksi tuulivoimalat vaikutti järjestelmällisesti kurkiin ja pöllöihin. Kurjista oli tehty kolme ja pöllöistä kaksi tutkimusta.”

Miten tuulivoimala vaikutti lintuihin?

”Jotkin avoimista paikoista pitävät lintulajit viihtyivät parvissa tuulivoimalan alueella. Avoin ympäristö ehkä auttaa petolintujen havaitsemisessa, ja isoissa parvissa lentäminen suojaa lintuja.

Petolinnuille sen sijaan tuulivoimala voi olla kohtalokas. Etenkin nuoret yksilöt jäivät helposti tuulivoimalan alueelle, jolloin ne saattoivat törmätä lapoihin.

Monet metsäkanalinnut taas hakeutuivat tuulivoimalaitoksen lähelle, sillä ne käyttävät rakennetun ympäristön soraa ruoansulatuksensa apuna. Lisääntymisaikana tuulivoima-alueelle jääminen kasvatti metsäkanojen poikaskuolleisuutta. Myös niiden soidinmenoihin käyttämä aika lyheni.

PSL lisäys. Katsauksen mukaan kanalinnutkin siirtyivät usein 5 km etäisyydelle. Runsaan 2 km etäisyydellä lähimmästä voimalasta poikaskuolleisuus oli suurta.

Kiinnostavaa oli, että metsäkanalintujen havaittiin törmäilevän voimalan runkoihin etenkin hämärällä kelillä. Voi olla, että ne luulivat valkoista pylvästä aukoksi metsässä.”

Mitä muita vaikutuksia voimalalla on luontoon?

”Rakentamisvaihe synnyttää suurimman häiriön. Voimalan tieltä joudutaan kaatamaan metsää, jolloin etenkin metsälajien elinympäristö pienenee. Lisäksi on perustettava voimaloille vievä tieverkosto sekä tarvittavat sähkölinjat. Silloin suuria metsäalueita pirstoutuu.”

PSL lisäys. Metsäkadosta ja pirstoutumisesta lisätietoa: pelastetaansuomenluonto.fi/wp-content/uploads/Naemmeko-metsaa-puilta-ja-luontokatoa-tuulivoimalta...

Mitä merkitystä sillä on, että monet lajit karttavat voimalaa?

”Se tarkoittaa, että lajien toiminnallinen elinympäristö pienenee. Silloin myös populaatiot pienenevät, ja etenkin uhanalaisille lajeille tämä voi olla kohtalokasta.

Kun eläimet siirtyvät kauemmas, ne päätyvät jollekin toiselle alueelle, jossa asuu jo muita lajeja tai saman lajin yksilöitä. Kun porukkaa on paljon, ei ekosysteemiin välttämättä mahdu enempää väkeä, jos pesäpaikkoja ja ruokaa ei ole riittävästi. Herkät uhanalaiset lajit kärsivät tästä eniten.”

Miten tuulisähkön haittoja voi ehkäistä?

”Jo pystytetystä voimalasta voidaan tehdä linnuille hieman turvallisempi maalaamalla sen runko jollain muulla kuin valkoisella. Myös lapoihin piirretty raita näytti jonkin verran ehkäisevän törmäyksiä.

Nykyisin on myös kehitetty kamerajärjestelmiä, jotka havaitsevat linnun ja hidastavat lapaa törmäyksen estämiseksi.

Kaikkein suurin merkitys on kuitenkin voimalan sijainnilla. Parhaassa tapauksessa voimala olisi mahdollisimman kaukana luonnonympäristöistä ja esimerkiksi muuttolintujen käyttämistä reiteistä.

Ihmisen kannalta tämä on ristiriitaista, sillä tuulivoimaa ei haluta asutuksen lähelle sen aiheuttaman ääni- ja valohaitan takia.

Hyvä paikka voimalalle voisi olla esimerkiksi valtatien vieressä, mutta tämä on kielletty turvallisuuteen vedoten. Riskinä on, että tuulivoimalan lavoista voi talvella lentää jäätä tielle.

Jos tuulivoimaa on rakennettava metsään, voisivat voimalayhtiöt kompensoida menetettyjä alueita ennallistamalla luontoa jossain muualla. Tällöin eläinten olot paranisivat ennallistetuilla alueilla, ja tuulivoimalayhtiölle olisi tästä imagohyötyjä.”

Julkaistu Tiede Luonnossa 4/2024.

www.hs.fi/tiede/art-2000010462162.html
... See MoreSee Less

10 CommentsComment on Facebook

"Nykyisin on myös kehitetty kamerajärjestelmiä, jotka havaitsevat linnun ja hidastavat lapaa törmäyksen estämiseksi." Aika paksua tekstiä, uskookohan joku tuollaiseen?

Summa summarum - monimuotoisuus kärsii. Se sama monimuotoisuus jonka nimissä tehdään muka viisaita päätöksiä Vihreän siirtymän nimissä luontokadon ehkäisemiseksi.

Norjalainen Blastr Green Steel -yhtiö ei rakenna Suomeen eikä minnekään muuallekaan minkään väristä terästehdasta. BGS yrittää päästä käsiksi Suomen tuuli- & vetybisneksiin. Sillä on tähtäimessä tuulivoiman rakentaminen 1.500-2.000 MW:n edestä. Siitä saisi liikevoittoa satoja miljoonia euroja. BGS käyttää Inkoon kunnan (5.400 asukasta) vihreiden terästen huijaushankkeeseen 4-5 miljoonaa euroa. BGS vaatii, että terästehtaan tarvitseman tuulisähkön saaminen on varmistettava hyvissä ajoin ennen vihreän tehtaan rakentamista. BGS yritti samanlaista huijausta kotikentällään Norjassa. Linkissä on MTV:n uutisartikkeli Inkoon "Phantom-terästehtaasta" eli haamutehtaasta 03.01.2023: www.mtvuutiset.fi/artikkeli/asiantuntijalta-taystyrmays-inkoossa-ei-valmisteta-paastotonta-terast... Linkissä on asiaa BGS:n temppuilusta Norjassa, 08.04.2022: saltenposten.no/blastr-green-steel-industrieventyr-eller-nasjonal-tragedie/19.31349 Ote: "Blastr Green Steel suunnittelee rakentavansa 100 tuuliturbiinia Sørfold/Fausken alueelle. Tämän pitäisi tuottaa tarpeeksi sähköä niin sanotun "vihreän" terästehtaan toteuttamiseksi. Turbiinit tuottavat todennäköisesti jopa 6 TWh vuodessa." Sata 5 MW:n tuuliturbiinia tuottaa sähköä vuodessa 100 x 5 MW x 24 h x 365 (päivää) x 0,27 (käyttöaste) ≈ 1,2 TWh. Tuo "jopa 6 TWh vuodessa" on paksua pajunköyttä. BGS halusi rakentaa Norjaan tuuliturbiineja vähintään 1.500 MW:n edestä. Inkoon C-luokan vihreää teatteria on kestänyt jo 1,5 vuotta. Typeryyden rajoja ei ole vieläkään tavoitettu. Jutusta tulee mieleen kuvaputkitehdas Valco Oy, jonka tarina kesti monta vuotta 1970-luvulla: fi.wikipedia.org/wiki/Valco Ote jutusta: "Idea Valco-nimisestä yrityksestä syntyi eräällä tunturimajalla Lapissa lähellä Rovaniemeä helmikuussa 1974 pidetyssä tapaamisessa, johon osallistuivat Saloran johto, pääministeri Kalevi Sorsa ja kauppa- ja teollisuusministeriön valtionyhtiöistä vastannut osastopäällikkö Unto Lund. SDP ajoi Valcon perustamista erityisen voimakkaasti, vaikka monet asiantuntijat suhtautuivat hankkeen menestymiseen alusta alkaen varsin pessimistisesti ja kehottivat lopettamaan sen." BGS pitää heittää ulos Suomesta pikimmiten. Ja tuulivoiman holtiton rakentaminen pitää lopettaa samaan syssyyn.

Linkissä on infoa EU:n ydinvoimaloista, Nuclear Power in the European Union, World Nuclear Association 01.02.2024: world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/european-union Linkissä on infoa Kansainvälisestä atomienergiajärjestöstä (IAEA = International Atomic Energy Association): fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_atomienergiaj%C3%A4rjest%C3%B6 Kävin aikanaan yhdellä IAEA:n tutkimuslaitoksella Englannissa tutustumassa 5-aksiaaliseen hitsausrobottiin. Laitosta vartio joukko konepistoolein aseistautuneita sotilaita estämässä ympäristöanarkistien hyökkäilyjä alueelle. Suomessa laitavasemmisto on toistaiseksi tyytynyt istuskelemaan ajoteillä. Poliisi seuraa äärivasemmiston ja fanaattisten vihreiden touhuja varmuuden vuoksi. Linkissä on infoa EU:n ydinvoimasta: www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/62/nuclear-energy Ote: "Nuclear energy is a low-carbon alternative to fossil fuels and accounts for almost 26% of the electricity produced in the EU. However, in the aftermath of the 1986 Chernobyl disaster and the 2011 catastrophe in Fukushima, nuclear energy has become highly controversial. While Member States choose whether to include nuclear power in their energy mix, EU legislation aims at improving the safety standards of nuclear power stations and ensuring that nuclear waste is safely handled and disposed of." Etenkin Saksa taklaa kaikin konstein ydinvoimaa. Saksa haluaa, että kaikki EU-maat tyrisivät energiatekniikkansa ja -taloutensa Energiewendellä, jotta kompuroiva maa pärjäisi kilpailussa muitten kanssa. Saksa toki epäonnistuu pyrkimyksissään, mutta Energiewende tuuli- ja aurinkovoimalla tuottaa vielä kauan ongelmia ja tuhoja monessa maassa. Suomi ei tarvitse enää yhtään lisää tuulivoimaa. Linkissä on infoa Loviisan Hästholmenin saaren ydinvoimalasta: www.fortum.fi/tietoa-meista/energiantuotanto/voimalaitoksemme/loviisan-voimalaitos Ote: "Valtioneuvosto on tänään [16.2.2023] myöntänyt Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokselle uuden käyttöluvan vuoden 2050 loppuun saakka. Uuden käyttölupajakson aikana voimalaitoksen odotetaan tuottavan jopa 170 terawattituntia päästötöntä sähköä." Kaikki Suomen 1.660 tuuliturbiinia 190 tuotantokentällä romutetaan 2030- ja 2040-luvulla. YouTubella näytetään kätevin tapa ajaa alas korkeita torneja: youtu.be/cTxSp9KoPuo?feature=shared

Myllyt pitäisi rakentaa kaupunkeihin, sinne vaan betonibunkkereiden katoille. Urbaanialueillahan on luontokato hoidettu kuntoon jo aiemmin, joten siitäkään ei tarvitsisi huolehtia. Siinä sitä olisi cityvihertäville ekologista lähisähköä.

Linkissä on artikkeli Small modular reactor. Siinä on eri luvuissa kerrottu SMR-reaktorien historiasta. en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor Artikkelissa on 184 lähdettä (references). Valtaosa aivan viime vuosilta. Mitään aivan erityisiä ongelmia ei ole ollut SMR-reaktorien kehittämisessä. Ydintekniikka ja -teknologia vain on mutkikasta. Mikään ei viittaa siihen, ettei tulisi valmista aikanaan. Tällä hetkellä tuuliuskonto jyrää muita energiatekniikoita. Tuuliusko alkoi levitä Suomessa Lauri Tarastin (ympäristöministeriön kansliapäällikkö 1983-1994) julkaistua vuonna 2012 selvityksensä "tuulivoiman mahdollisuuksista Suomessa". Tarasti esitti myös tuulivoiman vahvuudet, heikkoudet, uhat, ongelmat ja ristiriidat. Tarasti vain esitti asiat juonikkaasti ja vilpillisesti tuulivoiman eduksi 6-0 ydinvoimaa vastaan. Linkissä on työ- ja elinkeinoministeriön selvitys/raportti 13.04.2012, 64 sivua: tem.fi/documents/1410877/3342347/Tuulivoimaa+edist%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n+08042013.pdf Yleisradio Oy:n ilmastotoimittaja loikki samana päivänä 13.04.2012 kärppänä paikalle ja uhosi, että "tuulivoiman esteet pannaan jyrän alle Tarastin reseptillä". Ranskalainen filosofi ja länsimaisen demokratian ideoija Montesquieu loi vallan 3-jaon periaatteen. Yle, Helsingin Sanomat ja niitä peesaavat mediatalot ovat luoneet 4. valtiomahdin itselleen. Valtamedia jyrää alleen lakeja säätävää eduskuntaa, toimeenpanevaa hallintoa eli viranomaisia ja oikeuslaitosta. yle.fi/a/3-5742999 Yle taistelee ilmastonmuutosta vastaan pätkien toimivilla tuuliturbiineilla. Ilmastotoimittajat uskovat, että on olemassa puhtaita, päästöttömiä ja "uusiutuvia" energioita, vihreitä energioita. Yle uskoo, että vihreillä energioilla voi tuottaa edullisesti vihreitä polttoaineita ja kemikaaleja, vihreitä lannoitteita eli apulantoja ja vihreitä teräksiä. Touhu on aivan kaistapäistä.

Linkissä on Kuopion kaupungin tiedote pienydinvoimalasta, 18.07.2024: www.kuopio.fi/2024/07/18/pienydinvoimalan-esisuunnittelusta-sopimus-kuopiossa-kaytannon-toimet-al... Ote: "Kaukolämpö on tulevaisuudessakin ainakin kaupunkikeskustan alueella tärkein lämmitysmuoto, joten jollakin menetelmällä kaukolämpöä on jatkossakin tuotettava. Tämän vuoksi on tärkeä selvittää uuden teknologian kaukolämmön tuottamismahdollisuudet ennen seuraavan investointipäätöksen tekoa." Tiedotteen linkissä Usein kysytyt kysymykset (UKK) on Steady Energy Oy:n Lauri Murasen hieno selvitys "15 kysymystä ja vastausta pienydinvoimasta". Ote: "Kysymys 10. Onko kukaan tehnyt tällaista aiemmin? Onko järkevää olla ensimmäinen? • Kuopion Energia ottaa tässä tilanteessa pioneerin roolin Suomessa, mutta pienydinvoima tai ydinvoimalla tuotettu kaukolämpö ei ole teknologiana mitään uutta. Steady Energyn valitsema teknologia on käytännössä koeteltua, yksinkertaista ja toimivaa. • Pienydinvoimahankkeita on käynnissä useissa maissa – esimerkiksi Kanadassa. Pienydinvoimalaitoksia suunnitellaan rakennettavaksi muun muassa Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Ranskassa. • Ydinvoimalla tuotetaan kaukolämpöä muun muassa Sveitsissä, Bulgariassa, Kiinassa ja Ukrainassa. Pienydinvoimalla tuotettiin kaukolämpöä Tukholmassa vuosina 1964–1974. • Maailmalla on tällä hetkellä käytössä yli sata pienydinvoimalaa muun muassa laivojen energialähteenä." Erinomaista viestintää kerta kaikkiaan.

Ruotsin kuningasvallan ja Venäjän tsaarinvallan varjo on pitkä Suomessa. Suomalaiset ovat alistuvaista orjakansaa. EU:ssa tyhmien eväät syödään ensin. Tuulivoimabisnes jatkaa investointi- ja tuotantotukien lypsämistä valtioilta tuulivetyhankkeisiin. Suomalaiset lypsäjät löytyvät täältä, Climate Leadership Coalition: clc.fi/fi/ CLC:n liturgia, jargon ja vuorisaarna kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta ylittää parodiahorisontin: clc.fi/fi/2024/06/11/eun-kunnianhimoinen-ilmastopolitiikka-on-suomen-etu/ Ruotsi ei alistu Saksan tahtoon, eikä se ryssi energiatekniikkaansa ja -talouttaan vähäjärkisellä Energiewendellä. Iso poika Saksa on aiheuttanut itse energiakriisinsä jääräpäisellä hölmöilyllä. Suomen ei pidä ruveta Saksan banaanivaltioksi energiantuotannossa: fi.wikipedia.org/wiki/Banaanivaltio Linkissä on "frågor och svar om kärnkraft". "Kärnkraften som är en planerbar och fossilfri kraftproduktion är den viktigaste komponenten för att uppnå ett robust elsystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser när det behövs och där det behövs." Eli linkissä on "kysymyksiä ja vastauksia ydinvoimasta". "Ydinvoima on suunniteltavaa ja fossiilivapaata [CO2-vapaata] sähköntuotantoa. Se on tärkein komponentti kestävän sähköjärjestelmän aikaansaamiseksi, joka pystyy toimittamaan sähköä kilpailukykyiseen hintaan silloin, kun sitä tarvitaan ja sinne missä sitä tarvitaan." www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/fragor-och-svar-om-karnkraft/ Petteri Orpon (kok) hallituksen on pikimmiten otettava mallia Ulf Kristerssonin (mod≈kok) hallituksen syksyllä 2022 käynnistämästä energiapolitiikan U-käännöksestä. Ranskakin on iso poika, mutta se on Saksaa viisaampi energiapolitiikassa. World Nuclear Association, "Nuclear Power in France", updated 21 May 2024: world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france Ote: "France derives about 70% of its electricity from nuclear energy, due to a long-standing policy based on energy security. Government policy, set under a former administration in 2014, aimed to reduce nuclear's share of electricity generation to 50% by 2025. This target was delayed in 2019 to 2035, before being abandoned in 2023." Eli "Ranska saa noin 70 prosenttia sähköstään ydinenergiasta pitkäaikaiseen energiavarmuuteen perustuvan politiikan ansiosta. Entisen hallituksen politiikan tavoitteena vuonna 2014 oli vähentää ydinvoiman osuutta sähköntuotannosta 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tätä tavoitetta lykättiin vuonna 2019 vuoteen 2035, ennen kuin siitä luovuttiin vuonna 2023."

Yle ja HS eivät juurikaan kerro Ruotsin syksyllä 2022 käynnistämästä energiapolitiikan U-käännöksestä takaisin ydinvoimaan. Samalla Ruotsi lopettaa tuulivoiman taloudellisen ja hallinnollisen hyysäämisen. Linkissä on Maailman ydinenergiajärjestön (World Nuclear Association) infoa ydinvoiman tuotannosta maittain: world-nuclear.org/Information-Library/Facts-and-Figures/nuclear-generation-by-country Otteita infosta suomennoksin: "Sweden's nuclear power reactors provide about 40% of its electricity. In 1980, the government decided to phase out nuclear power. In June 2010, Parliament voted to repeal this policy. The country's 1997 energy policy allowed 10 reactors to operate longer than envisaged by the 1980 phase-out policy, but also resulted in the premature closure of a two-unit plant (1.200 MWe). Some 1.600 MWe was subsequently added in uprates to the remaining ten reactors. In 2015 decisions were made to close four older reactors by 2020, removing 2.8 GWe net. In June 2023 Sweden replaced its energy target of '100% renewable' electricity by 2040 with '100% fossil-free' electricity allowing the government to push forward with plans for new nuclear plants. In November 2023 the government announced plans to construct two large-scale reactors by 2035 and the equivalent of 10 new reactors, including small modular reactors, by 2045. Ruotsin ydinvoimareaktorit tuottavat noin 40 prosenttia sen sähköstä. Vuonna 1980 hallitus päätti luopua ydinvoimasta. Kesäkuussa 2010 parlamentti äänesti tämän politiikan kumoamisen puolesta. Maan vuoden 1997 energiapolitiikka salli 10 reaktorin toimia pidempään kuin vuoden 1980 asteittaisessa käytöstäpoistopolitiikassa oli suunniteltu, mutta politiikka johti myös kaksiyksikköisen (1.200 MWe) voimalan ennenaikaiseen sulkemiseen. Myöhemmin noin 1.600 MWe tehoa lisättiin jäljellä oleviin kymmeneen reaktoriin. Vuonna 2015 tehtiin päätökset sulkea neljä vanhempaa reaktoria vuoteen 2020 mennessä, joiden nettoteho oli 2,8 GWe. [Tämän jälkeen 12 reaktorista jäi jäljelle 6. Tehoa jäi 6,9 MWe, poistuma on 4,1 GWe ≈ 37 %.] Kesäkuussa 2023 Ruotsi korvasi energiatavoitteensa '100 %:sti uusiutuvasta' sähköstä vuoteen 2040 mennessä '100 %:sti fossiilivapaalla' sähköllä, jolloin hallitus voi viedä eteenpäin suunnitelmia uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta. Marraskuussa 2023 hallitus ilmoitti suunnitelmistaan ​​rakentaa kaksi suurta reaktoria vuoteen 2035 mennessä ja vielä 10 muuta reaktoria vuoteen 2045 mennessä. Noiden 10 reaktorin tehoon sisältyy myös pieniä modulaarisia reaktoreita." Ruotsilla on selvät pasmat, ja koko programmi toimii. Meillä mennään tuulen voimalla sivuluisua ojaan. Tuulivoiman rakentaminen pitää lopettaa pikimmiten.

View more comments