Avoimuus ja päätöksentekoKiinteistöverotuotto

MOT 6.2.2023 – Tuulivoimalla tienaajat

6.2.2023

Suomeen on suunnitteilla tuhansia uusia tuulivoimaloita. Maanomistajille on tarjottu rakennuspaikkojen vuokrasopimuksia jopa pilkkahintaan. Parhaat tuulivoimayhtiöt ovat tehneet hyvää tulosta anteliaiden tukien ansiosta.

Sopimukset ovat yleensä hyvin vaikeaselkoisia, eikä niistä selviä vuokrataso. Vuokrasopimuksia koskeva MOT haastattelu on tehty Saarijärvellä. Tässä on linkki Keuruun kaupungin ja ohjelmassa mainitun Pohjolan Voiman välisestä vuokrasopimuksesta koskien suunniteltua Lehmikorven hanketta (julkinen, löytyy Keuruun kaupungin pöytäkirjoista). Vuokrasopimus vaikuttaa päällisin puolin samantyyppiseltä kuin MOT-esittelemä sopimus. https://www.keuruu.fi/ptkd10/kokous/2022111-8-5558.PDF

Tuore MOT käsittelee myös valtion myöntämiä syöttötariffitukia, jotka on asetettu hyvin anteliaalle tasolle (mm. Sipilän hallitus yritti selvittää miten tuota tasoa olisi voitu laskea, ei onnistunut….), voimalayhtiöiden korkeaa kannattavuutta & liikevoittoa (38%), luontoon kohdistuvia häiriöitä (haastattelu Luhangassa), SuurSavon Sähkön suunnittelemaa hanketta Luhangassa, hankkeiden tiedottamiseen liittyviä haasteita/salailua, jne.

Ohjelmassa mainitaan myös hankkeiden markkinaehtoisuus, mutta ei huomioida tuulivoimayhtiöiden Suomessa nauttimaa poikkeuksellisen ’edullista’ investointiympäristöä, joka alentaa merkittävästi tuulivoimayhtiöiden kustannuksia. Näihin etuihin kuuluvat mm. kantaverkon rakennus sähkön kuluttajien, veronmaksajien ja maanomistajien avulla (5,300 km pääasiassa tuulivoimaloiden vuoksi); haittakorvausten puute (esim. kiinteistön arvon alennus, hiilinielujen häviäminen, merkittävät luontohaitat, liiketoiminnan häiriöt/estäminen); maan pakkolunastuspykälän väärinkäyttö yksityiseen liiketoimintaan; perustusten purkamatta jättäminen ja kierrättäminen, riittämättömät vakuusrahastot; ympäristöluvan puute; verotus ja yhteisöveron maksamattomuus, jne.

Ohjelmassa mainittiin, että Suomen sähkön tarve saattaa jopa kaksinkertaistua lähivuosina.

Siinä ei kuitenkaan huomioitu, että tuulivoimayhtiöiden ja Suomen valtion (muutaman puolueen ajamana) suunnitelmissa on moninkertaistaa tuulivoimatuotanto – lopullisena tavoitteena tuottaa sähköä ja vetyä erityisesti Saksan teollisuuden tarpeisiin.

Jaa somessa