Perustukset

Tuulivoimalan perustusten ratkaisematon ongelma

03.04.2023

Suomessa alkaa tuulivoimaloiden purkusuma vuosikymmenen lopusta lähtien, sillä tuulivoimalat alkavat vähitellen tulla elinkaarensa loppuun. Tuulivoimaloiden purkaminen ja kierrätys on kuitenkin tikittävä aikapommi, sillä Suomessa tuulivoimaloiden purkamisen kustannuksiin on varauduttu heikosti, eikä perustuksia pureta vaan jätetään maahan ja maisemoidaan.

Suomessa tuulivoimaloiden purkurahasto ei ole lakisääteinen vaan vapaaehtoinen toimi. Purkurahaston koko ei myöskään vaikuta riittävän kokoiselta kattamaan todellisia purkukustannuksia (satoja tuhansia/voimala). Kuka kantaa vastuun purkamisen kustannuksista 20–30 vuoden kuluttua, kun tuulivoimayhtiöiden omistus on vaihtunut useaan kertaan elinkaaren aikana?

Yhtiöt välttävät perustusten purkamista puhtaasti kustannussyistä. Maisemoinnin hinta on vain muutama tuhat euroa/voimala.

Tuulivoimayhtiöillä on resursseja lobata eduskuntaa ja virkamiehiä. Ympäristöministeriö onkin ollut haluton saattamaan tuulivoimarakentamisen lainsäädäntöä, ml. perustusten purkamista, jätelain noudattamista ja purkurahastoa, muun Euroopan tasolle. YM:n tulkinta esim. jätelaista suosii selkeästi tuulivoimayhtiöitä.

Suomen nykykäytäntö eli perustusten jättäminen maahan ja niiden maisemoiminen on riski mm. pohjavesien pilaantumisen kannalta. Nykykäytäntö on vastuuton, myös maailman vesitilanteen näkökulmasta.

Lue lisää STT:n sivuilta tai lue Riikka Rajalahden kirjoitus (PDF)

Jaa somessa