Perustukset

Tuulivoimalan perustusten ratkaisematon ongelma

Posted on

03.04.2023 Suomessa alkaa tuulivoimaloiden purkusuma vuosikymmenen lopusta lähtien, sillä tuulivoimalat alkavat vähitellen tulla elinkaarensa loppuun. Tuulivoimaloiden purkaminen ja kierrätys on kuitenkin tikittävä aikapommi, sillä Suomessa tuulivoimaloiden purkamisen kustannuksiin on varauduttu heikosti, eikä perustuksia pureta vaan jätetään maahan ja maisemoidaan. Suomessa tuulivoimaloiden purkurahasto ei ole lakisääteinen vaan vapaaehtoinen toimi. Purkurahaston koko ei myöskään vaikuta riittävän kokoiselta […]