ajankohtaistaYleistä

Tuleeko Suomesta Euroopan energiareservaatti?

tuuliteollisuus riistää ympäristömme

01.05.2022

Riikka Rajalahti

Kanava-lehden 5/2022 artikkelissa ”Tuleeko Suomesta Euroopan energiareservaatti?” käsitellään EU:n ja Saksan energiakäännettä, tuulivoimarakentamista ja sen kokemia haasteita. Teksti vertaa Saksan ja Suomen energiatilannetta mm. kokonaisenergian kulutusta, uusiutuvan energian, tuulivoiman ja puhtaan sähkön osuutta, sähköistymistä, ja voimalinjojen rakennustavoitteita (perustuen pääasiassa v. 2021 tilastoihin).

Kirjoitus pohtii mm. miksi Suomesta on tullut hyvin houkutteleva tuulivoiman rakennuskohde ja nostaa esille tuulivoimarakentamisen kunnianhimoiset suunnitelmat ja vaikutukset, ml metsäkadon, ekologisten käytävien rikkoutumisen ja hiilinielujen heikentymisen. Kirjoitus käsittelee mm. rakentamisen reunaehtoja ja liiketoimintamallia, joka perustuu vanhentuneeseen lainsäädäntöön (ml. mankala-periaate, maan pakkolunastus, puuttuvat haittakorvaukset, julkisrahoitteinen kantaverkko).

Nykylainsäädäntö ja käytännöt laskevat keinotekoisesti tuulivoimarakentamisen hintaa ja sallivat Suomen maaseudun, luonnon ja veronmaksajien hyväksikäytön. Keskustelu tuulivoiman eettisyydestä, epätasa-arvoisuudesta ja laaja-alaisista haittavaikutuksista on tyrehdytetty Suomessa.

Lue koko kirjoitus

Jaa somessa