Avoimuus ja päätöksenteko

Äänekoski kääntää selän tuulivoimalle – maakuntakaavalausunto jakoi kaupunginhallituksen kahtia

28.4.2022

Salla Norontaus

Äänekosken kaupunki ei halua tuulivoimaa tulevaisuudessa mihinkään alueellaan. Kaupunginhallitus päätyi toteamaan näin maanantaina, kun se otti kantaa Keski-Suomen 2040 maakuntakaavaan.

Maakuntakaavaluonnoksessa esitetään kolmea suurta seudullisesti merkittävää tuulivoimantuotantoon soveltuvaa aluetta Äänekoskelle.

Äänekosken kanta maakuntakaavassa esitettyihin tuulivoima-alueisiin jakoi kaupunginhallituksen käytännössä kahtia äänin 5–4. Tuulivoiman sijoittumisen puolesta äänestivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen (sd.), Tiina Liimatainen (sd.), Tommi Lunttila (kok.) ja Matti Virtanen (vas.).

Tuulivoimaa vastaan asettuivat hallituksessa Riikka Happo (vas.), Joni Kotilainen (ps.), Anna-Riitta Pentinpuro (kesk.), Harri Piilonen (kesk.) ja Marke Tuominen (ps.).

Matti Virtanen, Kari Kiiskinen, Tommi Lunttila ja esittelijä kaupunginjohtaja Matti Tuononen jättivät eriävän mielipiteen.

Kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen mukaan Äänekosken kaupungin kanta tuulivoimaan maakuntakaavassa olisi ollut, että kaavoituksessa on tarpeen jättää tilaa tuulivoimatuotannon kehitykselle seudullisesti merkittävillä alueilla.

Harri Piilonen teki Riikka Hapon ja Joni Kotilaisen kannattamana kaupungin lausuntoehdotukseen muutosehdotuksen. Sen mukaan Äänekosken kaupunki ei hyväksy maakuntakaavaluonnokseen merkittyä tuulivoimala-aluetta Liimattalaan. Muutosehdotuksessa todetaan, että kaavaluonnoksessa oleva Liimattalan tuulivoimala-alue sijaitsee pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä ja viimeaikaiset selvitysten mukaan tuulivoimaloiden rakentaminen alueelle aiheuttaisi merkittävän riskin pohjaveden pilaantumiselle ja tällaista riskiä Äänekosken kaupunki ei ole valmis ottamaan. Muutosesityksen mukaan kaupunki katsoo myös, ettei se kannata maakuntakaavoituksessa tuulivoimaa mihinkään Äänekoskelle.

Muutosehdotuksesta tuli kaupunginhallituksen päätös.

Maakuntakaava on parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa ja myös kuntalaiset voivat kommentoida sitä 5.5. saakka. Kaikkiaan kaavaluonnoksessa on ehdolla Keski-Suomeen 21 tuulivoiman tuotantoaluetta.

Linkki uutiseen

Jaa somessa