Melu- ja välkevaikutukset ja terveys

Ruotsalaisessa Hallandin lääninhallitukselle lähetetyssä valituksessa koskien tuulivoiman rakentamista merelle on laajasti käsitelty tuulivoiman haittoja

Posted on

16.12.2022 Kaksi ruotsalaista järjestöä, God Livsmiljö Hylte -yhdistys ja valtakunnallinen järjestö Motvind Sverige, ovat valittaneet 23.11.2022 Hallandin lääninhallituksen päätöksestä koskien merituulivoimarakentamista. Päätös koskee hallituksen toimeksiantoa valmistella Ruotsin talousvyöhykelain mukainen lupahakemus tuulivoimahankkeelle OX2, Galatea-Galene, ja yhtiön ympäristövaikutusten arvioinnin hyväksymistä. Yhteenvetona yhdistykset esittävät, että päätös on kumottava, sillä ympäristöarviointivaltuuskunnan päätöksellä ei ole oikeusperustaa. Euroopan komissio on laatinut […]