Tuulivoiman puhtaus

Tienpitäjille valmistui tuulivoimaopas – Alempi tieverkko kovilla voimala- ja kiviaineskuormien alla

Posted on

Tuulivoimarakentaminen haastaa mm. julkisen (ja yksityisen) infrastruktuurin kuten tieverkoston ja kantaverkon – luonnon, asukkaiden hyvinvoinnin ja omaisuuden suojan lisäksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteistyössä muiden toimijoiden, mm. Väyläviraston ja Tuulivoimayhdistyksen kanssa laatinut selvityksen tuulivoimarakentamisesta tienpitäjän näkökulmasta selkeyttääkseen ja sujuvoittaakseen toimintaa eri osapuolten kesken. Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta -selvityksessä käydään läpi tuulivoimahankkeen rakentamisesta aiheutuvia kuljetuksia, kuljetuksista aiheutuvia maantieverkon […]