Melu- ja välkevaikutukset ja terveysTuulivoiman puhtausYleistä

Ruotsalaisessa Hallandin lääninhallitukselle lähetetyssä valituksessa koskien tuulivoiman rakentamista merelle on laajasti käsitelty tuulivoiman haittoja

16.12.2022

Kaksi ruotsalaista järjestöä, God Livsmiljö Hylte -yhdistys ja valtakunnallinen järjestö Motvind Sverige, ovat valittaneet 23.11.2022 Hallandin lääninhallituksen päätöksestä koskien merituulivoimarakentamista. Päätös koskee hallituksen toimeksiantoa valmistella Ruotsin talousvyöhykelain mukainen lupahakemus tuulivoimahankkeelle OX2, Galatea-Galene, ja yhtiön ympäristövaikutusten arvioinnin hyväksymistä.

Yhteenvetona yhdistykset esittävät, että päätös on kumottava, sillä ympäristöarviointivaltuuskunnan päätöksellä ei ole oikeusperustaa. Euroopan komissio on laatinut jäsenvaltioille pakollisen toimintasuunnitelman, jonka mukaan jäsenvaltioiden on laadittava uusiutuvaa energiaa koskevat kansalliset strategiset suunnitelmat, jotka on toimitettava viimeistään 30.6.2023.

Ruotsilla ei ole kuitenkaan asianmukaisesti laadittua kansallista strategista suunnitelmaa uusiutuvia energialähteitä varten, kuten Århusin yleissopimuksessa edellytetään tiedotuksen ja yleisön osallistumisen osalta. Valituksessa on nostettu useita rikkomuksia.

Päätöksessä jätetään myös huomiotta perimmäiset ympäristönäkökohdat ja kumulatiiviset vaikutukset koko Pohjanmeren, Skagerrakin ja Kattegatin alueella, jotka liittyvät terveyteen, sosiaalisiin arvoihin, ilmastoon, ekosysteemeihin ja tärkeisiin perusteollisuuden aloihin.

Valituksessa käsitellään erittäin laajasti tuulivoiman erilaisia haittoja, mm. seuraavat teemat: vaikutukset kalakantaan, päästöt; mikromuovi, voimaloiden öljyt, SF6-eristekaasu, maanpinnan kuivuminen, merivirrat, linnut ja hyönteiset, infraääni, omaisuuden suoja, rakentamisen kääntöpuoli/hinta, ja voimaloiden purkaminen.

Lue koko PDF

Alkuperäinen ruotisinkielinen PDF

Jaa somessa