Luontokartoitukset ja maisemaselvitykset

Selvitys tuulivoiman vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen – korvaus tuhosta tekisi 25 % tuulivoimaloista kannattamattomia, vaikka kustannukset olisi aliarvioitu

Posted on

Uusi tutkimus vuodelta 2022 on analysoinut tuulivoimaloiden vaikutusta luonnon ekosysteemeihin ja monimuotoisuuteen. Sen perusteella jopa 25 % tuulivoimaloista oli kannattamattomia, jos ne joutuisivat maksamaan korvausta aiheuttamastaan tuhosta. PSL Ry huomio: Tämä luku olisi todennäköisesti huomattavasti korkeampi, jos selvityksen kustannuslaskelmissa olisi huomioitu purkamisen todelliset kulut ja markkinahinta siirtolinjojen alle jäävän maan suhteen. Laskelmassa on käytetty STY:n […]