Linnut

Keski-Suomen ELY-keskuksen maakotka-lausunto maakuntakaavaan

Posted on

08.03.2023 Tuulivoiman sijoittumisella ja voimaloiden määrällä on erityisesti merkitystä maakotkan kannalta. Maakotka on kansallisessa uhanalaistarkastelussa todettu vaarantuneeksi (uhanalaisuusluokka VU) lajiksi, joka on rauhoitettu. Maakotkaa pidetään yleisesti tuulivoimaloiden vaikutusten kannalta yhtenä riskialtteimmista lajeista. Törmäyskuolleisuuden osalta lajin tekee riskialttiiksi sen hidas lisääntyminen (alhainen poikastuotto yhdessä myöhäisen pesinnän aloitusiän kanssa). Lajin on todettu joissakin selvityksissä välttelevän liikkumista tuulivoimapuistoalueilla, […]