ajankohtaistaLuontokartoitukset ja maisemaselvityksetTuulivoiman puhtausYleistä

Näemmekö metsää puilta ja luontokatoa tuulivoimalta?

23.2.2023 | Riikka Rajalahti

Suomessa on käynnissä kiivas keskustelu metsien hakkuutasoista, lisäsuojelusta, hiilinieluista, luonnon monimuotoisuudesta ja EU:n ennallistamisasetuksesta. Keskustelun seuraaminen on haastavaa, ja monet tavoitteet vaikuttavat olevan keskenään ristiriitaisia. Kun keskusteluun tuodaan mukaan energia-asiat, huoli metsäkadosta, hiilinieluista ja luonnon monimuotoisuudesta väistyy yleensä taka-alalle.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Odotuksien vastaisesti, Suomen maankäyttösektori muuttui hiilinielusta nettopäästölähteeksi vuonna 2021. Metsä on edelleen hiilinielu, mutta Luonnonvarakeskus arvioi, että metsien hiilinielu on pienentynyt tavanomaista suurempien hakkuiden sekä kuivuuden ja puuston ikärakenteesta johtuvan kasvun heikkenemisen johdosta.

Energiasektori on kuitenkin Suomen suurin päästölähde, aiheuttaen 72 % päästöistä vuonna 2021. Energiasektorin toimilla on siten merkittävä vaikutus kokonaispäästöihin ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Vähäpäästöiseksi määritelty tuulivoima on tällä hetkellä Suomen nopeimmin kasvava energian investointikohde. Koska Suomessa tuulivoimalat rakennetaan pääsääntöisesti metsiin, rakentamisella on vaikutusta mm. metsäkatoon, hiilinieluihin, luonnon monimuotoisuuteen ja metsätalouden harjoittamiseen.

Tässä metsä & luonto-keskeisessä kirjoituksessa pyritään tuomaan laskelmin esille tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset metsäkatoon, hiilinieluihin, luontoon ja ylipäätään hankkeiden pinta-alavaatimuksiin. Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia verrataan mm. metsätalouteen sekä luonnonsuojeluohjelmiin.

Lue kirjoitus (PDF)

Jaa somessa